Oferta dla firm

 

KATEDRA MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

 

 Oferta dla firm:

 

·     Ocena stanu środowisk naturalnych i ich monitoring pod kątem bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

·     Określenie wpływu obiektów komunalnych i przemysłowych (oczyszczalnie, składowiska odpadów, gospodarstwa rybackie i inne) na jakość mikrobiologiczną otaczającego środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem bakterii wielolekoopornych emitowanych do wód powierzchniowych i powietrza).

·     Badania dotyczące stanu mikrobiologicznego powietrza wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej.

·     Badania dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz związane ze skuteczną oraz uzasadnioną z ekonomicznego punktu widzenia produkcją wysokoenergetycznego biogazu z odpadów organicznych.