Publikacje

2017

 • Augustyniak R., Neugebauer M., Kowalska I., Szymański D., Wiśniewski G., Filipkowska Z., Grochowska J., Łopata M., Bottom deposits of stratified, seepage, urban lake (on the example of Tyrsko lake, Poland) as a factor potentially shaping lake water quality. , Jurnal of Ecological Engineering Vol. 18. No. 5: 55-62, 2017
 • Harnisz M., Korzeniewska E., Niestępski S., Osińska A., Nalepa B., Monitoring of Drug Resistance Amplification and Attenuation with the Use of Tetracycline-Resistans Bacteria During Wastewater Treatment , E3S Web of Conferences, ISSN; 2267-1242. MNiSW, 2017
 • Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M., Niestępski S., Impact of type of wastewater treatment process on the antybiotic resistance of bacterial populations , ISBN: 978-2-7598-9016-3. EKO-DOK 2017. E38 Web of Conferences 17, 00070. DOI: 10.1051/e3sconf/20171700070, 2017
 • Niestępski S., Harnisz M., Korzeniewska E., Osińska A., Dziuba B., Bacteroides spp.- znaczenie kliniczne, lekooporność i metody jej oznaczania , Postępy Mikrobiologii 56 (1), 67-76. http://pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol561201767.pdf, 2017
 • Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M., Niestępski S., The prevalence and characterization of antybiotic-resistant and virulent Escherichia coli strains in the municipal wastewater system and their environmental fate, Science of the Total Environment. 577, 367-375. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.203, 2017
 • Zieliński M., Korzeniewska E,. Filipkowska Z., Dębowski M., Harnisz M., Kwiatkowski R., Biohydrogen production at low load of organic matter by psychophilic bacteria , Energy, 134: 1132-1139 http//dx.doi.org/10.1016/j.energy.20017.05.119 , 2017
 • Czatkowska M., Gołaś I., Amenda E., Łachacz M., Charakterystyka mikrobiologiczna i fizyko-chemiczna wody wodociągowej w Olsztynie w latach 2015-1016, Postępy Nauk Technicznych i Ścisłych, s 45-51 ISBN 978-83-937278-4-1, 2017
 • Wachowska U., Konopka I., Tańska M., Korzeniewska E., Biochemical features of winter wheat grain affected by biological and chemical control treatments, Jurnal of Elementology Vol. 22. No. 4: 1453-1461 DOI 10.5601/jelem.2017.22.1.1250, 2017

2016

 • Glińska-Lewczuk K., I. Gołaś, J. Koc, A. Gotkowska-Płachta, M. Harnisz, A. Rochwerge, The impact of urban areas on the water quality gradient along a lowland river, Environmental Monitoring and Assessment, 188: 624-638. DOI: 10.1007/s10661-016-5638-z, 2016
 • Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M., Niestępski S, The prevalence and characterization of antibiotic-resistant and virulent Escherichia coli strains in the municipal wastewater system and their environmental fate, Science of The Total Environment 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.203, 2016
 • Osińska A., Harnisz M., Korzeniewska E., Prevalence of plasmid-mediated multidrug resistance determinants in fluoroquinolone-resistant bacteria isolated from sewage and surface water, Environmental Science and Pollution Research - DOI: 10.1007/s11356-016-6221-4 , 2016
 • Kłodowska I., Rodziewicz J., Janczukowicz W., Gotkowska-Płachta A., Cydzik-Kwiatkowska A., Hydrogenotrophic denitrification process efficiency and the number of denitrifying bacteria (MPN) in the sequencing batch biofilm reactor (SBBR) with platinum and carbon anodes, Journal of Environmental Science and Health, Part A. 0, 0, 1–4. 2016, (DOI: 10.1080/10934529.2015.1120516)., 2016
 • Gotkowska-Płachta A., Gołaś I., Korzeniewska E., Koc J., Rochwerger A., K. Solarski. , Evaluation of the distribution of fecal indicator bacteria in a river system depending on different types of land use in the southern watershed of the Baltic Sea. , Environ Sci Pollut Res , 23: 4073–4085 DOI 10.1007/s11356-015-4442-6, 2016
 • R. Tandyrak, I. Gołaś, K. Parszuto, M. Bowszys, D. Szymański1, M. Harnisz, A. Brudniak, I. Wysocka, The effect of lake restoration by the hypolimnetic withdrawal method on the intensity of ambient odour, J. Limnol., 75(3): 531-544. doi: 10.4081/jlimnol.2016.1400 , 2016

2015

 • Harnisz M., Korzeniewska E., Gołaś I., The Impact of a Freshwater Fish Farm on the Community of Tetracycline-Resistant Bacteria and the Structure of Tetracycline , Resistance Genes in River Water. Chemosphere 128: 134-141., 2015
 • Harnisz M., Korzeniewska E., Ciesielski S., Gołaś I., tet Genes as Indicators of Changes in the Water Environment: Relationships Between Culture-Dependent and Culture-Independent Approaches., Sci. Total Environ. 505:704-711, 2015
 • Harnisz M., Korzeniewska E., Niestępski S., Osińska A., Methods for the detection of antimicrobial resistance in wastewater Innovative municipal waste water purification and environmentally-friendly disposal of sewage sludge. Proceedings of the project closing event. , Nyiregyhazi Foiskola, Nyiregyhaza 39-46, ISBN: 978-615-5545-58-0, 2015
 • Łopata M., Wiśniewski G., Czerniawski R., Czerniawski P., Brzozowska R., Jaworska B., Korzeniewska E., Rekultywacja Jeziora Klasztornego Górnego w Strzelcach Krajeńskich metodą inaktywacji fosforu i biomanipulacji. Ochrona i rekultywacja jezior., Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, O/Toruń ISBN: 978-83-93-5740-6-3 s. 85-92, 2015
 • Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Microbial evaluation of sandboxes located in urban area, Ecotoxicology and Environmental Safety, 113, 64-71, 2015. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2014.11.029, 2015
 • Gotkowska-Płachta A., Gołaś I., Korzeniewska E., Koc J., Rochwerger A., K. Solarski. , Evaluation of the distribution of fecal indicator bacteria in a river system depending on different types of land use in the southern watershed of the Baltic Sea. Environmental Science and Pollution Research, Environmental Science and Pollution Research (DOI: 10.1007/s11356-015-4442-6 , 2015

2014

 • Dębowski M., Korzeniewska E., Filipkowska Z., Zieliński M., Kwiatkowski R. , Possibility of hydrogen production during cheese whey fermentation process by different strains of psychrophilic bacteria. International Journal of Hydrogen Energy , International Journal of Hydrogen Energy, 39: 1972-1978, 2014
 • Brzozowska R., J. Dunalska, J. Grochowska, Z. Filipkowska,I. Samul, Phosphorus fractions in the litoral and profundal sediment of an urban lake, Word Journal of Environmental Research. Vol.04. No 2, 74-78., 2014
 • Korzeniewska E., Zieliński M., Filipkowska Z., Dębowski M., Kwiatkowski R. , Methanogenic archeon as biogas producer in psychrophilic conditions. , Journal of Cleaner Production, 76 (2014) 190-195. DOI: 10.1016/j.jclepro.2014.04.063, 2014

2013

 • Gotkowska-Płachta A., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Janczukowicz W., Dixon B., Gołaś I., Szwalgin D., Airborne microorganisms emitted from wastewater treatment plant treating domestic wastewater and meat processing industry wastes, CLEAN Soil Air Water, 41 (5): 429-436, 2013
 • Brzozowska R., G. Wiśniewski, J. Dunalska, Z. Filipkowska, Sediment phosphorus in an urban lake and its usability for predicting of the internal loading phenomenon, International Journal of Environment and Health. Vol.6.No 4, 340-349, 2013
 • Korzeniewska E., Harnisz M., Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-positive Enterobacteriaceae in municipal sewage and their emission to the environment, J. Environ. Manage. 128: 904-911., 2013
 • Korzeniewska E., Harnisz M., Beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae in hospital effluents., J. Environ. Manage. 123:1-7, 2013
 • Korzeniewska E. Korzeniewska A., Harnisz M., Antibiotic resistant Escherichia coli in hospital and municipal lsewage and their emission to the environment., Ecotoxicol. Environ. Saf. 91: 96-102, 2013
 • Harnisz M., Total Resistance of Native Bacteria As an Indicator of Changes in the Water Environment, Environmental Pollution DOI: 10.1016/j.envpol.2012.11.005 174: 85–92, 2013
 • Brzozowska R., Dunalska J., Filipkowska Z., Seasonal changes of total carbon, nitrogen and phosphorus concentration in the near-bottom and intestitial water of three deep, stratified urban lakes, 1st Global Conference on Environmental Studies 2013. AWERProcedia Advences in Applied Sciences. Vol 1 (2013) s 736-740, 2013

2012

 • Brzozowska R., Wiśniewski G., Dunalska J., Filipkowska Z., Phosphorus fractions in the bottom sediment of an urban lake (Sukiel Lake, Poland) and its usability for predicting of the internal loading phenomenon in lake, Ciencia y tecnologia ambiental un enfoque integrador. Asociacion Argentina para el Progreso de las Ciencias. p. 108-113, 2012
 • Korzekwa K., Gołaś I., Harnisz M., Evalution of anthropogenic pollution in the river water based on genetic diversity of Aeromonas hydrophila, Arch. Environ. Prot. Vol. 38, no. 3: 41-50, 2012
 • Korzeniewska E., Harnisz M., Culture-dependent and culture-independent methods in evaluation of emission of Enterobacteriaceae from sewage to the air and surface water , Water, Air and Soil Pollution 223 (7): 4039-4046 , 2012
 • Nawrocka J., Kobos A., Gotkowska-Płachta A., Drzewicki A., Rodziewicz W., 2012, The Vistula Lagoon Environment and its Research in the Visla Project. Plants, Algae and Bacteria of the Vistula Lagoon, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. ISBN 9788362336-17-3, 2012, s. 53-68, 2012

2011

 • Niewolak S., Rodziewicz W., Czajka R., Rodziewicz W., Bakteriologiczne wskaźniki stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarnego drobnych zbiorników śródleśnych w okolicy Olsztyna , Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych , 2011
 • Gotkowska-Płachta A., Drzewicki A., Rodziewicz W., Rośliny, glony i bakterie Zalewu Wiślanego. rozdział w monografi: "Zalew Wiślany, Środowisko przyrodnicze oraz nowoczesne metody jego badania na przykładzie projektu Visla", PWSZ w Elblągu. ISBN 978-83-62336-01-2 s 51-66, 2011
 • Gołaś I., Antropogeniczne i środowiskowe kształtowanie jakości bakteriologicznej wód górnego odcinka rzeki Drwęcy, Rozprawy i monografie 163. Wydawnictwo UWM Olsztyn, 2011
 • Tańska M., Konopka I., Korzeniewska E., Rotkiewicz D., Colour of rapeseed (Brassica napus) surface and contamination by fungi during storage of dry and wet seeds, International Journal of Food Science and Technology, 46 (11), 2265-2273, 2011
 • Korzeniewska E., Emission of bacteria and fungi in the air from wastewater treatment plants , – a review Frontiers in Bioscience (Schol Ed), Volume S3, Issue 2, 393-407, 2011
 • Harnisz M., Gołaś I., Pietruk M., Tetracycline-resistant bacteria as indicators of antimicrobial resistance in protected waters—The example of the Drwęca River Nature Reserve (Poland), Ecol. Indic. 11: 663-668, 2011

2010

 • Harnisz M., Tucholski S, Microbial Quality of Common Carp and Pikeperch Fingerlings Cultured in a Pond Fed with Treated Wastewater, Ecol. Eng. 36 (4):466-470, 2010

2009

 • Gołaś I., Korzekwa K., Harnisz M., Zmysłowska I., Teodorowicz M., Terech-Majewska E., Rodziewicz W., Bieńkowska M. , Influence of fishery management and environmental factors on occurrence of heterotrophic, hemolytic and mesophilic bacteria and Aeromonas hydrophila in waters of Drwęca River, Archives of Environmental Protection, vol. 35, no. 2, pp. 27 – 40, 2009
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Janczukowicz W., Dixon B., Czułowska M., Determination of emitted airborne microorganisms from a BIO – PAK Wastewater Treatment Plant, Water Research, 43: 2841-2851, 2009
 • Niewolak S., Brzozowska R., Czechowska K., Filipkowska Z., Korzeniewska E. , Seasonal changes in the number of sulphate-reducing bacteria in the water, soil and plant of the wetlands near Olsztyn, Archives of Environmental Protection, 35, 1: 55-63, 2009
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Korzeniewska E. , Przestrzenne rozmieszczenie i sezonowe zmiany liczebności promieniowców i grzybów drożdżoidalnych i nitkowatych w wodzie gruntowej zlewni jeziora eutroficznego, Woda Środowisko-Obszary Wiejskie, Wyd.: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 9z. 3 (27): 123-141, 2009
 • Niewolak S., Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A., Grzyby nitkowate i drożdżoidalne w wodzie i osadach dennych rzeki Czarnej Hańczy jako bioindykatory zanieczyszczeń antropogenicznych, Woda Środowisko-Obszary Wiejskie, Wyd.: Instytut Melioracji i użytków Zielonych w Falentach, 9z. 3 (27), 107-122, 2009

2008

 • Niewolak S., Brzozowska R., Czchowska K., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Sezonowe zmiany liczebności tlenowych i beztlenowych bakterii celulolitycznych w wodzie, glebie i na powierzchni roślinności śródleśnych mokradeł w okolicy Olsztyna, Woda Środowisko–Obszary Wiejskie. Wyd., Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t.8 z.1 (22): 231-245, 2008
 • Niewolak S., Brzozowska R., Korzeniewska E., Filipkowska Z., Czchowska K. , Sezonowe zmiany liczebności bakterii mineralizujących lecytynę i rozpuszczających fosforan trójwapniowy w wodzie, glebie i roślinności śródleśnych mokradeł w okolicy Olsztyna, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t.8 z. 2a (23): 135-149, 2008
 • Gołaś I., Zmysłowska I., Harnisz M., Korzekwa K., Skowrońska A., Teodorowicz M., Górniak D., Gros M., Brzozowa S., Nitrogen cycle bacteria in the waters of the Drwęca River, Pol. J. of Environ. Stud., Vol. 17, No.2: 215 – 225, 2008
 • Gołaś I., Zmysłowska I., Harnisz M., Korzekwa K., Skowrońska A., Teodorowicz M., Górniak D., Dudziec E. , Anthropogenic impact on quantitative differentiation of nitrogen cycling bacteria in waters of the River Drwęca, Pol. J. Natur. Sc., Vol. 23 (3): 667 – 680., 2008
 • Zmysłowska I., Korzekwa K., Krause J., Gołaś I., Harnisz M, Application of DNA markers for selected Aeromonas hydrophila and Citrobacter youngae strains isolated from sturgeon aquaculture, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Limnological Papers 3: 89 – 93., 2008
 • Filipkowska Z., Gotkowska–Płachta A., Korzeniewska E. , Grzyby pleśniowe oraz drożdże i grzyby drożdżoidalne w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków z systemem stawów napowietrzanych i stabilizacyjnych, Woda Środowisko–Obszary Wiejskie, Wyd., Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach), 8, 69–82, 2008
 • Gotkowska-Płachta A., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Janczukowicz W., Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza atmosferycznego na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków z systemem stawów napowietrzanych i stabilizacyjnych, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t. 8 z 1 (22): 83-98, 2008
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Janczukowicz W. , Bakteriologiczne zanieczyszczenie powietrza na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków z systemem filtrów gruntowo-roslinnych, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t. 8 z 1 (22): 161 - 173., 2008
 • Gotkowska-Płachta A., Psychrophilic and psychrotrophic bacteria in the water of lake Hańcza, Pol. J. Natur. Sc., vol 23 (2):428-439, 2008
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Janczukowicz W., Rutkowski B., Bacteriological pollution of the atmospheric air at the municipal and dairy Wastewater Treatment Plant area and it’s surroundings, Archives of Environmental Protection, t.8 z.1 (22): 83-98, 2008

2007

 • Gotkowska-Płachta A., Aerobic heterotrophic and spore-forming bacteria in the water of Lake Hańcza, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Limnological Papers 2, 69-81, 2007
 • Gotkowska-Płachta A., Wybrane grupy bakterii cyklu azotowego w dopływach, odpływie i strefie przybrzeżnej jeziora Hańcza, Ochr. Środ. Zasob. Natur. 31, 388-393, IOŚ, Warszawa , 2007
 • Filipkowska Z., Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A., Pawlukiewicz A., Grzyby drożdżoidalne i pleśniowe w powietrzu atmosferycznym na terenie i w otoczeniu miejskiej oczyszczalni ścieków, Ochr. Środ. Zasob. Natur. IOŚ. 32: 234-239, 2007
 • Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Pawlukiewicz A. , Zanieczyszczenia mikologiczne powietrza na terenie i w otoczeniu miejskiej oczyszczalni ścieków z komorami osadu czynnego, napowietrzanymi aeratorami typu CELPOX, Ochr. Środ. Zasob. Natur. IOŚ. 32: 240-245, 2007
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Gotkowska-Płachta A. , Miejska oczyszczalnia ścieków jako emitor bakterii z rodziny Enterobacteriaceae do powietrza, Ochr. Środ. Zasob. Natur. 32. 184-189, IOŚ, 2007
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Korzeniewska E., Dadoś I., Horodeńska A., Kowalczyk M., Zega A., Bacteriological studies of the water, soil and plants of the wetlands near Olsztyn, Limnological Papers 2: 53-68, 2007

2006

 • Korzeniewska E., Gotkowska-Płachta A., Długokęcka J. , Survival of Pseudomonas fluorescens in carbonated and noncarbonated mineral water, Polish Journal of Natural Sciences, 21, 2, 833-842, 2006
 • Filipkowska Z., Sanitarno-bakteriologiczne aspekty oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na filtrach gruntowo-roślinnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn , 2006

2005

 • Gotkowska-Płachta A., Jackowska B., Korzeniewska E., Występowanie bakterii wiążących azot atmosferyczny w wodzie jeziora Hańcza, jego dopływach i odpływie, Obieg pierwiastków w przyrodzie, monografia, t. 3, 238-244, IOŚ, 2005
 • Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Niewolak S., Pionowe zmiany liczebności wybranych grup bakterii cyklu azotowego i ich znaczenie w przemianach związków azotu w wodzie jeziora Hańcza, Woda Środowisko-Obszary Wiejskie (Water-Environment-Rural Areas), Wyd.: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, t.5 z.2 (15) s. 201-218, 2005
 • Gotkowska-Płachta A., Korzeniewska E., Niewolak S., Pollution degree and sanitary state indicator bacteria as the indicators of the purity of Lake Hańcza waters, Archives of Environmental Protection, 2, 53-68, 2005
 • Korzeniewska E., Filipkowska Z., Domeradzka S., Włodkowski K., Microbiological Quality of Carbonated and Non-Carbonated Mineral Water Stored at Different Temperatures, Polish Journal of Microbiology. Vol.54, Suppl.: 27-33, 2005
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Korzeniewska E, Presence of nitrogen cycle bacteria in the water of a eutrophic lake (Bartąg Lake), planned to supply the Olsztyn municipal waterworks, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prace Limnologiczne XXV. Nr 113: 85-103, 2005
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Korzeniewska E. , Bacteriological assays of the soil and ground waters from the catchments of a eutrophic lake, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prace Limnologiczne XXV. Nr 113: 123-136, 2005

2004

 • Korzeniewska E. Gotkowska-Płachta A., Pionowe rozmieszczenie drobnoustrojów wskaźnikowych oraz stosunki termiczno – tlenowe w wodzie pelagialu i profundalu jeziora Wigry, Archives of Environmental Protection, 4, 72-83, 2004
 • Korzeniewska E. Gotkowska-Płachta A., Ocena sanitarno-bakteriologiczna osadów dennych jeziora Wigry w latach 1998-1999, Archives of Environmental Protection, 3, 13-25, 2004

2003

 • Gotkowska-Płachta A., Niewolak S., Korzeniewska E., Vertical Distribution and Seasonal Changes in the Number of Bacterioplankton in the water of Lake Hańcza, particularly in the Period of Reservoir Summer Stratification, Electronic journal of Polish Agricultural Universities, Seria Environmental Development- volume 6, issue 2, 2003
 • Gotkowska-Płachta A., Niewolak S., Korzeniewska E. , Bacteria in Lake Hańcza bottom sediments, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Prace Limnologiczne XXIII– Nauki matematyczno – przyrodnicze, 110, 191-195, Toruń , 2003
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Bacteriological indicators of pollution of a eutrophic lake (lake Bartąg), planned to supply the Olsztyn municipal waterworks, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prace Limnologiczne XXIII. Nr 110:171-189, 2003
 • Filipkowska Z., Sanitary and Bacteriological Aspects of Sewage Treatment, Acta Microbiologica Polonica Vol. 52. Suppl.: 57-66, 2003
 • Filipkowska Z., Pesta J. , Występowanie bakterii cyklu azotowego w ściekach oczyszczanych na filtrach glebowo-roślinnych, Roczniki gleboznawcze. Nr 1/2 : 89-98, 2003
 • Niewolak S., Filipkowska Z., Gołaś I., Ocena stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarno-bakteriologicznego wód powierzchniowych i podziemnych na Pojezierzu Mazurskim w latach 1974-1998 , Roczniki gleboznawcze. Nr 1/2:137- 149, 2003

2002

 • Filipkowska Z., Janczukowicz W., Krzemieniewski M., Pesta J, Municipal Waste Water Treatment Plant with activated-sludge tanks aerated by Celpox devices as a source of microbiological pollution of the atmosphere, . Polish Journal of Environmental Studies. Vol.11., No 6: 639-648, 2002

2001

 • Filipkowska Z., Wiśniewska H., Korzeniewska E., Ocena toksyczności ścieków z przemysłu farmaceutycznego oraz z miasteczka akademickiego w Kortowie, Biul. Nauk. UWM. Nr 12. 307-317, 2001
 • Filipkowska Z., Janczukowicz W. , Ocena toksyczności ścieków z przemysłu mleczarskiego, Przegląd mleczarski, nr 6: 282-284, 2001
 • Korzeniewska E., Niewolak S., Filipkowska Z., Bakterie z rodziny Enterobacteriaceae w wodach przybrzeżnych jeziora Wigry w latach1995-1999, Inżynieria i Ochrona Środowiska. 4 (1): 61–72, 2001

2000

 • Filipkowska Z., Janczukowicz W., Krzemieniewski M., Pesta J. , Microbiological air pollution of the surrounding of Waste Water Treatment Plant with activated-sludge aerated by horizontal rotors, Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 9, No. 4: 273-280 , 2000
 • Filipkowska Z., Janczukowicz W., Krzemieniewski M., Pesta J., Luftemissionen aus der Klaranlage einer Molkerei. Betriebe der Nahrungsmittelindustrie als die Quelle der Umweltverschmutzung, Korrespondenz Abwasser. Abfall. Nr.5: 712-721, 2000

1999

 • Filipkowska Z., Korzekwa K. , Emisja zanieczyszczeń mikrobiologicznych w miejskiej oczyszczalni ścieków, Inżynieria i Ochrona Środowiska. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Nr (3,4): 333-345, 1999

1998

 • Filipkowska Z., Krzemieniewski M., Effectiveness of indicatory microorganisms removal on trickling filter with biofilm in magnetic field, . Polish Journal of Environmental Studies. Vol. 7, No. 4: 201-205, 1998

1984

 • Niewolak S., Filipkowska Z. , Rate of some nitrogen transformation in a coal mine sedimentation pond, Zeszyty Naukowe ART w Olsztynie. 13: 149-161, 1984

1983

 • Niewolak S., Filipkowska Z., Misetic S. , Effect of some herbicides on nitrogen transformation in lake water I. Amonification, Zeszyty Naukowe ART w Olsztynie. 12: 23-32, 1983
 • Filipkowska Z., Misetic S., Niewolak S. , Effect of some herbicides on nitrogen transformation in lake water. II. Nitrification, Zeszyty Naukowe ART. 12: 35-43, 1983
 • Misetic S., Niewolak S., Filipkowska Z., Effect of some herbicides on nitrogen transformation in lake water. III. Nitrate reduction, Zeszyty Naukowe ART w Olsztynie. 12: 45-53, 1983