Laboratoria

 

Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

Nazwa

laboratorium/pracowni:

Pracownia mikrobiologiczna badan fenotypowych

 

 

Wykaz aparatury:

 

 

·      komora typu Bactron do hodowli beztlenowców,

·      liofilizator półkowy z wyposażeniem,

·      komora laminarna,

·      ultra zamrażarka skrzyniowa -86 st C,

·      mikrobiologiczny próbnik powietrza,

·      wirówki stołowe z chłodzeniem typu Eppendorf 5810R,

·      mini wytrząsarki poziome, o ruchu koziołkującym i postępowo-zwrotnym,

·      wagi elektroniczne i analityczne,

·      dejonizatory i destylatory,

·      inkubator CO2 z kontrolą wilgotności Memmert,

·      inkubatory z chłodzeniem firmy Memmert,

·      termostaty komorowe,

·      dygestorium,

·      autoklaw do sterylizacji

 

 

                 

 

Zakres analiz:

 ·      izolacja i identyfikacja drobnoustrojów na podstawie badań
       fenotypowych

·      antybiotykooporność i wielolekooporność szczepów bakteryjnych z różnych środowisk,

·      określenie możliwości wykorzystania probiotycznych szczepów bakteryjnych w akwakulturze ryb,

·      badania dotyczące zastosowania bakterii beztlenowych w procesach, biotechnologicznych (pozyskiwanie biogazu i innych biopaliw),

·      badania mikrobiologiczne dotyczące skuteczności oczyszczania ścieków w różnych układach technologicznych,

·      mikrobiologiczna (bakteriologiczna i mikologiczna) ocena czystości powietrza.

 

Nazwa

laboratorium/pracowni:

Pracownia mikrobiologiczna badań molekularnych

 

 

Wykaz aparatury:

 

·      zestaw do ilościowej detekcji kwasów nukleinowych i ich zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym - Light Cycler 480,

·      zestaw do elektroforezy agarozowej i poliakrylamidowej,

·      cyfrowy system do analizy obrazu, transiluminator M-20,

·      biofotometr,

·      termocycler,

·      komora laminarna,

·      ultra zamrażarka skrzyniowa -86 st C,

·      wirówki stołowe z chłodzeniem typu Eppendorf 5810R,

·      mini wytrząsarki poziome, o ruchu koziołkującym i postępowo-zwrotnym.

 

 

Zakres analiz:

 ·      izolacja i identyfikacja drobnoustrojów metodami molekularnymi,

·      określanie występowanie determinantów (genów, integronów) oporności na antybiotyki,

·      badania genetycznego zróżnicowania środowiskowych 
 szczepów bakteryjnych.

Nazwa

laboratorium/pracowni

Pracownia mikroskopii epifluorescencyjnej

 

Wykaz aparatury:

 

·      mikroskop epifluorescencyjny.

 

 

Zakres analiz:

 ·      badania ogólnej liczby drobnoustrojów metodą DAPI oraz FISH 
      
z różnych środowisk naturalnych (woda, gleba, powietrze) oraz      
       kształtowanych antropogenicznie.