Aktualności

  • 06/06/2017

    W dniach od 17 do 19 września 2017r. odbyła się w Olsztynie IX Konferencja Hydromikrobiologiczna zatytułowana DROBNOUSTROJE - OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA. Organizatorem konferencji była Katedra Mikrobiologii Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Było to dziewiąte ogólnopolskie spotkanie z udziałem gości z Narodowego Instytutu Politechnicznego w stolicy Meksyku – dr Araceli Contreras oraz dr Guadelupe Aguilera. Program naukowy IX Konferencji obejmował szeroki wachlarz zagadnień dotyczących mikroorganizmów środowisk wodnych, ich diagnostyki, bakteriologicznych aspektów oczyszczania ścieków oraz drobnoustrojów wykorzystywanych w biotechnologii i inżynierii środowiskowej. W trakcie konferencji zaprezentowano 32 referaty oraz 25 posterów, które przedstawiały różnorodną tematykę związaną nie tylko z występowaniem i metabolizmem mikroorganizmów (bakterii, grzybów i bakteriofagów) w wodach śródlądowych (jeziorach, rzekach) oraz kanałach, fontannach, bakteriopsammonie plaż Bałtyckich, akwakulturze, ale także w osadzie czynnym oraz badania dotyczące wpływu zanieczyszczenia środowiska na ryzyko rozwoju cukrzycy typu 1.
    Streszczenia referatów i posterów można znaleźć na stronie internetowej konferencji- IX Ogólnopolska Konferencja Hydromicro 2017 w zakładce – Książka abstraktów.