O nas

 

SKŁAD OSOBOWY

 Pracownicy samodzielni

·      dr hab. Zofia Filipkowska, prof. UWM

·      dr hab. inż. Iwona Gołaś, prof. UWM

·      dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. UWM

·      dr hab. inż.  Monika Harnisz, prof. UWM 

 Adiunkci

·      dr inż. Anna Gotkowska Płachta

Pracownicy

inżynieryjno-techniczni

·      mgr inż. Wiesława Rodziewicz – specjalista

·      Agnieszka Opalach - technik

  Doktoranci

 

·      mgr inż. Adriana Osińska

·      mgr inż. Sebastian Niestępski

·      mgr inż. Jacek Potorski

 

 O NAS

 

 Zatrudnienie:

 

   W Katedrze zatrudnionych jest  7 pracowników w tym: 4   na stanowiskach profesora UWM, (2 doktorów habilitowanych z dziedziny nauk rolniczych, 2 natomiast z dziedziny nauk technicznych – inżynieria środowiska); doktor nauk biologicznych, oraz 2 pracowników inżynieryjno- technicznych. Z pracownikami współpracuje 3 doktorantów.

 

 

Oferta dydaktyczna:

   Pracownicy Katedry realizują godziny dydaktyczne na kierunkach: Ochrona środowiska, Rybactwo, Turystyka i Rekreacja, Inżynieria środowiska ( Wydział Nauk o Środowisku), Zootechnika (Wydział Bioinżynierii Zwierząt) oraz na kierunku Mikrobiologia ( Wydział Biologii i Biotechnologii).

 

Główne kierunki działalności  naukowej

 

·      Badania fenotypowe i genotypowe mikrobioty wód powierzchniowych.

·      Zanieczyszczenia mikrobiologiczne powietrza na terenie i w otoczeniu oczyszczalni ścieków pracujących w różnych układach technologicznych.

·      Jakość  mikrobiologiczna powietrza pomieszczeń użyteczności publicznej.

·      Badania dotyczące antybiotykooporności bakterii

 

Oferta usługowo-badawcza:

   Wykonywanie badań sanitarno-bakteriologicznych  środowisk naturalnych (woda, powietrze, gleba) i zanieczyszczonych  antropogenicznie (ścieki).

Pracownie i laboratoria badawcze:

1.     Pracownia mikrobiologiczna badań fenotypowych.

2.     Pracownia mikrobiologiczna badań molekularnych.

3.     Pracownia mikroskopii epifluorescencyjnej.