dr hab. inż. Monika Harnisz, prof UWM

Telefon: 
+48 89 524 55 51
Profil badawczy: 

 

 

 

 

 

Publikacje: 
  • Harnisz M., Korzeniewska E., Niestępski S., Osińska A., Nalepa B., Monitoring of Drug Resistance Amplification and Attenuation with the Use of Tetracycline-Resistans Bacteria During Wastewater Treatment , E3S Web of Conferences, ISSN; 2267-1242. MNiSW, 2017
  • Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M., Niestępski S., Impact of type of wastewater treatment process on the antybiotic resistance of bacterial populations , ISBN: 978-2-7598-9016-3. EKO-DOK 2017. E38 Web of Conferences 17, 00070. DOI: 10.1051/e3sconf/20171700070, 2017
  • Niestępski S., Harnisz M., Korzeniewska E., Osińska A., Dziuba B., Bacteroides spp.- znaczenie kliniczne, lekooporność i metody jej oznaczania , Postępy Mikrobiologii 56 (1), 67-76. http://pm.microbiology.pl/web/archiwum/vol561201767.pdf, 2017
  • Osińska A., Korzeniewska E., Harnisz M., Niestępski S., The prevalence and characterization of antybiotic-resistant and virulent Escherichia coli strains in the municipal wastewater system and their environmental fate, Science of the Total Environment. 577, 367-375. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.10.203, 2017
  • Zieliński M., Korzeniewska E,. Filipkowska Z., Dębowski M., Harnisz M., Kwiatkowski R., Biohydrogen production at low load of organic matter by psychophilic bacteria , Energy, 134: 1132-1139 http//dx.doi.org/10.1016/j.energy.20017.05.119 , 2017