mgr inż. Wiesława Rodziewicz

Telefon: 
+48 89 523 45 32
Dydaktyka: 

 

 

Mgr inż. Wiesława Rodziewicz

 

 Certyfikowane szkolenia:

 

 

   

·      „Zapewnienie jakości wyników badań mikrobiologicznych”     18.11. 2009, UWM w Olsztynie,

·      „Badania mikrobiologiczne wody” - wymagania akredytacyjne - 14.01.2009, UWM w Olsztynie.

·      „Zapewnienie i kontrola jakości pożywek i wyposażenia 
 w laboratorium mikrobiologicznym”
.

Staż:

 

Publikacje: 
  • Nawrocka J., Kobos A., Gotkowska-Płachta A., Drzewicki A., Rodziewicz W., 2012, The Vistula Lagoon Environment and its Research in the Visla Project. Plants, Algae and Bacteria of the Vistula Lagoon, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. ISBN 9788362336-17-3, 2012, s. 53-68, 2012
  • Niewolak S., Rodziewicz W., Czajka R., Rodziewicz W., Bakteriologiczne wskaźniki stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarnego drobnych zbiorników śródleśnych w okolicy Olsztyna , Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych , 2011
  • Gotkowska-Płachta A., Drzewicki A., Rodziewicz W., Rośliny, glony i bakterie Zalewu Wiślanego. rozdział w monografi: "Zalew Wiślany, Środowisko przyrodnicze oraz nowoczesne metody jego badania na przykładzie projektu Visla", PWSZ w Elblągu. ISBN 978-83-62336-01-2 s 51-66, 2011
  • Gołaś I., Korzekwa K., Harnisz M., Zmysłowska I., Teodorowicz M., Terech-Majewska E., Rodziewicz W., Bieńkowska M. , Influence of fishery management and environmental factors on occurrence of heterotrophic, hemolytic and mesophilic bacteria and Aeromonas hydrophila in waters of Drwęca River, Archives of Environmental Protection, vol. 35, no. 2, pp. 27 – 40, 2009