Historia katedry

 

HISTORIA POWSTANIA JEDNOSTKI

Katedrę Mikrobiologii, pierwotnie jako Zakład Biologii Wody i Ścieków organizowali pracownicy Katedry Mikrobiologii Wydziału Mleczarskiego – prof. dr hab. Stanisław Niewolak i prof. dr hab. Izabella Zmysłowska. Kierownictwo Zakładu w 1973 r.  powierzono profesorowi S. Niewolakowi, wówczas w stopniu doktora. W 1983 roku w  Zakładzie Biologii Wody i Ścieków wyodrębniono jako jednostkę - Zakład Mikrobiologii Sanitarnej, przekształconą następnie 1999 roku w Katedrę Mikrobiologii Środowiskowej. Kierownictwo w obu jednostkach do roku 2000 pełnił profesor Niewolak, natomiast od 2000 do 2009 roku – profesor Zmysłowska. Obecnie funkcję kierownika Katedry pełni dr hab. Zofia Filipkowska, prof. UWM.