STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Dziekanat

Wydział Nauk o Środowisku

ul. M. Oczapowskiego 5; 10-719 Olsztyn

 • tel.: +48/89/ 523 34 21, 523 33 82; 523 42 57
 • fax: +48/89/ 523 36 51
 • Kod ewidencji korespondencji: 08-0100
 • e-mail: wnos-dziekanat@uwm.edu.pl 

 

 

 

Kierownik Dziekanatu: mgr inż. Ewa Mocarska-Wojciechowska

organizuje i nadzoruje pracę Dziekanatu, prowadzi przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne, postępowania zmierzajace do nadania tytułu naukowego profesora, bieżące sprawy dziekanatu, współpraca z Dziekanem Wydziału 


Godziny przyjęć:

 • wtorek - piątek: od 9:00 do 13:00
  
 

Samodzielny referent: mgr Weronika Kurrek

prowadzi sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Inżynieria środowiska (studia I i II stopnia) oraz prowadzi sprawy zawiązane z tokiem studiów doktoranckich

 • ul. M. Oczapowskiego 5, pok. 324A
 • tel.: +48/89/ 523 33 82; 523 34 21; tel./fax: +48/89/ 523 36 51
 • e-mail: weronika.kurrek@uwm.edu.pl


Godziny przyjęć:

 • poniedziałek- czwartek od 10:00 do 13:00
 • piątek  - nieczynne dla studentów stacjonarnych, czynne podczas zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych w godz. 12.00-15.00
 • sobota - czynne podczas zjazdów dla studentów studiów niestacjonarnych w godz. 8.00-12.00
  
 

 Samodzielny referent: mgr inż. Martyna Sobczak

prowadzi sprawy związane z tokiem studiów stacjonarnych na kierunku Gospodarowanie zasobami wodnymi, Turystyka i rekreacja (I stopień), Turystyka i rekreacja (II stopień) oraz sprawy związane z pomocą materialną

 

 • ul. M. Oczapowskiego 5, pok. 324
 • tel.: +48/89/ 523 34 21; 523 33 82; el./fax: +48/89/ 523 36 51
 • e-mail: wnos-dziekanat@uwm.edu.pl


Godziny przyjęć:

 • poniedziałek - czwartek od 10:00 do 13:00
 • piątek - nieczynne