STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Współpraca regionalna i międzynarodowa

Zespoły badawcze Wydziału prowadzą badania naukowe stale dostosowywane do potrzeb kraju i regionu. Współpracują z innymi krajowymi jednostkami naukowymi (Polska Akademia Nauk, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Politechnika Warszawska, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Jagielloński, i inne), a także instytucjami, firmami i zakładami przemysłowymi regionu. Pracownicy Wydziału biorą aktywny udział w licznych programach współpracy międzynarodowej.

 • Współpraca międzynarodowa
 • Współpraca regionalna

Współpraca międzynarodowa. Do najważniejszych zagranicznych uczelni partnerskich zaliczyć można:

 • Fachhochschule Offenburg, Niemcy
 • School of Natural Resources, College of Food, Agricultural and Environmental Sciences, The Ohio State University, Columbus, USA
 • Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Berlin, Niemcy
 • Limnological Institute, Russian Academy of Sciences, Siberian Branch, Irkutsk, Rosja.
 • Sam Houston State University, Huntsville, Texas, USA
 • Państwowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Stosowania Zasobów Naturalnych w Rivne, Ukraina
 • Surmene Faculty of Marine Sciences, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turcja

Tematyka współpracy dotyczy między innymi:

 • opracowywania technologii wytwarzania aktywnych wypełnień reaktorów beztlenowych powstałych na bazie surowców z odpadowych tworzyw sztucznych oraz badań nad technologiami wytwarzania aktywnych wypełnień filtrów roślinnych powstałych na bazie surowców odpadowych ze spalania osadów ściekowych (Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska);
 • opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków przemysłowych i komunalnych, metodami przeróbki i utylizacji osadów ściekowych oraz zagospodarowania odpadów (Katedra Inżynierii i Ochrony Środowiska);
 • badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych procesów badań przebiegu procesów rekultywacji zbiorników eutroficznych metodami stosowanymi obecnie i wdrażanymi (Katedra Inżynierii i Ochrony Środowiska);
 • badań nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska i efektywnych ekonomicznie technologii produkcji i przetwórstwa ryb (Katedra Ichtiologii, Katedra Biologii i Hodowli Ryb). Badania takie wymagają specjalistycznych analiz w zakresie oceny i kriokonserwacji gamet, jakości pasz i surowca rybnego;
 • charakterystyki cykli biogeochemicznych głównych pierwiastków biogennych w jeziorach i ich zlewni, analizy procesów transportu, transformacji i degradacji allo- i autochtonicznej materii organicznej (Katedra Ekologii Stosowanej)

Współpraca regionalna. Przedsiębiorstwa współpracujące z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rybactwa:

 

Przedsiębiorstwo

 

Rodzaj współpracy (Katedra)

 • Zakład Drzewny Swedwood Poland Sp. z o. o. Oddział Wielbark

Opracowanie koncepcji technologicznej oczyszczania ścieków deszczowych powstających na terenie zakładu (KIOŚ)

 • Zakład Cukierniczy Delic-pol Sp. z o. o.

Przeprowadzenie badań i opracowanie koncepcji technologicznej oczyszczania ścieków w reaktorze typu UASB w zakładzie (KIOŚ)

 • Zakład SARIA w Długim Borku

Przeprowadzenie badań koniecznych dla opracowania koncepcji biogazowni projektowanej w zakładzie (KIOŚ)

 • Zakład Mleczarski firmy Lacpol w Piotrkowie Kujawskim

Opracowanie założeń technologicznych reaktorów beztlenowych i przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni ścieków w zakładzie (KIOŚ)

 • Zakład Młyny Szczepanki
 1.  

Przeprowadzenie badań koniecznych dla opracowania koncepcji technologicznej biogazowi projektowanej w zakładzie (KIOŚ)

 • OZ PZW Janowo k/Szczytna
 • OZ PZW Halinów k/Warszawy
 • OZ Czarci Jar k/Olsztynka
 • GR Pasłęk
 • GR „Karp" w Oleśnicy k/Piły
 • GR Knieja k/Częstochowy

Optymalizacja produkcji materiału zarybieniowego karpiowatych ryb reofilnych (KRJRz)

 • WFOŚiGW w Olsztynie
 • Powiat Nidzicki
 • Okręg PZW w Ciechanowie
 1.  

Rewitalizacja Nidy (górnej Wkry) w powiecie nidzickim (KRJRz)

 • Gospodarstwo Rybackie Gosławice
 • Gospodarstwo Rybackie „Acipol" w Wąsoszach
 • Gospodarstwo Rybackie PZW w Gawrych Rudzie
 • Gospodarstwo Rybackie Oleśnica Gospodarstwo Rybackie Knieja

Innowacyjne techniki oceny biologicznej i ochrony cennych gatunków ryb hodowlanych i raków (KI)