STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Struktura organizacyjna


Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska (Department of Environmental Biotechnology)

ul. Słoneczna 45g, 10-709 Olsztyn

Kadra jednostki:

Kierownik: prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła

89 523 41 30

dr hab. inż. Katarzyna Bernat, prof. UWM

89 523 51 18

prof. dr hab. Paweł Brzuzan,prof. zw.

89 523 41 87

dr hab. inż. Katarzyna Bułkowska

89 523 41 17

prof. dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. zw.

89 523 41 62

dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, prof. UWM

89 523 41 94

dr hab. inż. Zygmunt Gusiatin, prof. UWM

89 523 41 17

dr inż. Dariusz Kaczmarczyk

89 523 41 51

dr inż. Sławomir Kasiński89 523 41 64

dr hab. inż. Dorota Kulikowska, prof. UWM

89 523 41 45

dr hab. inż. Tomasz Pokój, prof. UWM

89 523 41 61

dr inż. Ewa Trojnicka-Lendzion89 523 41 31

dr hab. inż. Maciej Woźny

89 523 41 51

dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM

89 523 41 85

Bożenna Przybyszewska

89 523 41 49

 

Katedra Inżynierii Ochrony Wód i Mikrobiologii Środowiskowej (Department of Water Protection Engineering and Environmental Microbiology)

ul. Prawocheńskiego 1, 10-720 Olsztyn

Kadra jednostki:

Kierownik: dr hab. inż. Jolanta Grochowska, prof. UWM

89 523 37 68

89 523 42 73

dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM

89 523 42 59

dr hab. inż. Iwona Gołaś, prof. UWM

89 523 45 57

dr hab. inż. Monika Harnisz, prof. UWM

89 523 45 57

dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. UWM

89 523 37 52

dr hab. inż. Renata Augustyniak

89 523 48 67

dr inż. Anna Gotkowska-Płachta

89 523 37 52

dr inż. Michał Łopata89 523 37 04

dr inż. Katarzyna Parszuto

89 523 37 27

dr hab. inż. Renata Tandyrak

89 524 37 98

mgr inż. Agnieszka Grzegorczyk

89 524 53 35

mgr inż. Marzena Karpienia

89 524 53 35

mgr inż. Wiesława Rodziewicz

89 523 45 32

Agnieszka Opalach89 523 45 32

 

Katedra Inżynierii Środowiska (Department of Environment Engineering)

ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn

  • Tel.: 89 524-56-05
  • fax.: 89 524-56-05
  • e-mail: kissekretariat@uwm.edu.pl
  • Strona internetowa: wnos.uwm.edu.pl/is

Kadra jednostki:

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, prof. zw. 

89 523 32 57

prof. dr hab. inż. Marcin Dębowski

89 523 41 24

dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM

89 523 48 93

dr hab. inż. Joanna Rodziewicz, prof. UWM

89 524 56 09

dr inż. Izabela Wysocka

89 523 42 13

dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM

89 523 41 24

dr inż. Tomasz Jóźwiak89 524 56 07
dr inż. Anna Nowicka89 523 32 35

dr inż. Artur Mielcarek

89 523 38 46

dr inż. Marta Kisielewska

89 523 56 05;
89 523 32 35Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii (Department of Tourism, Recreation and Ecology)


ul. M. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Kadra jednostki:

Kierownik: dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM

89 524 51 89

prof. dr hab. inż. Małgorzata Jankun-Woźnicka, prof. zw.89 523 42 27
dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM89 523 34 80
dr hab. inż. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM89 523 33 84
dr hab. Marek Kruk, prof. UWM89 523 32 24
dr hab. inż. Grażyna Furgała-Selezniow, prof. UWM89 523 33 88
dr hab. inż. Małgorzata Woźniak, prof. UWM89 524 51 25
dr hab. inż. Bogdan Wziątek89 524 51 19
dr inż. Anna Goździejewska89 523 41 89
dr hab. Mirosław Grzybowski89 523 37 42
dr inż. Anna Hakuć-Błażowska89 524 56 04
dr Izabela Jabłońska-Barna89 523 34 19
dr inż. Magdalena Bowszys89 523 41 43
dr inż. Bożena Jaworska89 523 35 95
dr Jarosław Klimczak89 523 34 56
dr Jacek Koszałka89 523 41 89
dr inż. Adam Drzewicki89 524 51 07
dr hab. inż. Krzysztof Kupren, prof. UWM89 524 56 04

dr Aneta Omelan

89 523 34 56

dr Grzegorz Bielec89 523 33 88
dr Robert Podstawski89 523 41 67
mgr Joanna Bukowska89 523 34 19
mgr Emil Karpiński89 523 34 19

mgr inż. Katarzyna Czarniakowska

89 523 35 17

dr Julita Kalinowska89 523 44 36

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

dr inż. Mariusz Szmyt

89 524 51 33