Struktura organizacyjna

Katedra Biologii i Hodowli Ryb (Department of Fish Biology and Pisciculture)

ul. M. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Kadra jednostki:

Kierownik: dr hab. inż. Małgorzata Woźniak, prof. UWM

89 524 51 25

dr hab. inż. Jacek Kozłowski, prof. UWM

89 523 32 62

dr hab. inż. Paweł Poczyczyński, prof. UWM89 523 32 62

dr inż. Krzysztof Kozłowski

89 523 49 41

dr hab. inż. Katarzyna Mierzejewska

89 523 47 90

dr inż. Mariusz Szmyt

89 524 51 33

dr inż. Joanna Szymanowicz

89 523 32 90

dr hab. inż. Bogdan Wziątek

89 524 51 19

Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska (Department of Environmental Biotechnology)

ul. Słoneczna 45g, 10-709 Olsztyn

Kadra jednostki:

Kierownik: prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła

89 523 41 30

dr hab. inż. Katarzyna Bernat

89 523 51 18

prof. dr hab. Paweł Brzuzan,prof.zw.

89 523 41 87

dr inż. Katarzyna Bułkowska

89 523 41 17

dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. UWM

89 523 41 62

dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska

89 523 41 94

dr hab. inż. Zygmunt Gusiatin

89 523 41 17

dr inż. Dariusz Kaczmarczyk

89 523 41 51

dr inż. Sławomir Kasiński89 523 41 64

dr hab. inż. Dorota Kulikowska, prof. UWM

89 523 41 45

dr hab. inż. Tomasz Pokój

89 523 41 61

dr inż. Ewa Trojnicka-Lendzion89 523 41 31

dr inż. Maciej Woźny

89 523 41 51

dr hab. inż. Magdalena Zielińska

89 523 41 85

Bożenna Przybyszewska

89 523 41 49

Katedra Ichtiologii (Department of Ichthyology)

ul. M. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Kadra jednostki:

Kierownik: prof. dr hab. inż. Krystyna Barbara Demska-Zakęś

89 523 32 83

prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat

89 523 47 72

dr hab. inż. Piotr Hliwa, prof. UWM

89 523 38 73

dr hab. Piotr Gomułka

89 523 45 92

prof. dr hab. inż. Małgorzata Jankun-Woźnicka, prof. zw.

89 523 42 27

dr hab. inż. Jarosław Król, prof. UWM

89 523 45 91

dr inż. Anna Wiśniewska

89 523 42 25

mgr inż. Marta Wasiak

89 523 37 54

mgr inż. Elżbieta Ziomek

89 523 39 81

Katedra Inżynierii Ochrony Wód (Department of Water Protection Engineering)

ul. Prawocheńskiego 1, 10-720 Olsztyn

Kadra jednostki:

Kierownik: dr hab. inż. Jolanta Grochowska

89 523 37 68

89 523 42 73

dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM

89 523 42 59

dr inż. Renata Augustyniak

89 523 48 67

dr inż. Michał Łopata89 523 37 04

dr inż. Katarzyna Parszuto

89 523 37 27

dr hab. inż. Renata Tandyrak

89 524 37 98

mgr inż. Agnieszka Grzegorczyk

89 524 53 35

mgr inż. Marzena Karpienia

89 524 53 35

Katedra Inżynierii Środowiska (Department of Environment Engineering)

ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn

  • Tel.: 89 524-56-05
  • fax.: 89 524-56-05
  • e-mail: kissekretariat@uwm.edu.pl
  • Strona internetowa: wnos.uwm.edu.pl/is

Kadra jednostki:

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, prof. zw.

89 523 32 57

dr hab. inż. Marcin Dębowski, prof. UWM

89 523 41 24

dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM

89 523 48 93

prof. dr hab. inż. Mirosław Krzemieniewski, prof. zw.

89 523 45 23

dr hab. inż. Joanna Rodziewicz

89 524 56 09

dr inż. Izabela Wysocka

89 523 42 13

dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM

89 523 41 24

dr inż. Tomasz Jóźwiak89 524 56 07
dr inż. Anna Nowicka89 523 32 35

dr inż. Artur Mielcarek

89 523 38 46

dr inż. Marta Kisielewska

89 523 56 05; 89 523 32 35

Katedra Mikrobiologii Środowiskowej (Department of Environmental Microbiology)

ul. R. Prawocheńskiego 1, 10-720 Olsztyn

Kadra jednostki:

Kierownik: dr hab. Zofia Filipkowska, prof. UWM

89 523 47 50

dr hab. inż. Iwona Gołaś, prof. UWM

89 523 45 57

dr inż. Anna Gotkowska-Płachta

89 523 37 52

dr hab. inż. Monika Harnisz, prof. UWM

89 523 45 57

dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. UWM

89 523 37 52

mgr inż. Wiesława Rodziewicz

89 523 45 32

Agnieszka Opalach

89 523 45 32

Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego (Department of Lake and River Fisheries)

ul. Warszawska 117 A, 10-719 Olsztyn

Kadra jednostki:

 

kierownik: prof. dr hab. inż. Roman Kujawa, prof. zw.89 523 34 36
prof. dr hab. inż. Dariusz Kucharczyk89 523 42 15
prof. dr hab. inż. Andrzej Mamcarz, prof. zw.89 523 33 88; 89 523 39 69
dr inż. Katarzyna Targońska89 524 56 02
mgr inż. Barbara Jaroszewska89 523 43 61Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii (Department of Tourism, Recreation and Ecology)


ul. M. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

Kadra jednostki:

Kierownik: dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM

89 524 51 89

dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM89 523 34 80
dr hab. inż. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM89 523 33 84
dr hab. Marek Kruk, prof. UWM89 523 32 24
dr hab. inż. Grażyna Furgała-Selezniow89 523 33 88
dr inż. Anna Goździejewska89 523 41 89
dr hab. Mirosław Grzybowski89 523 37 42
dr inż. Anna Hakuć-Błażowska89 524 56 04
dr Izabela Jabłońska-Barna89 523 34 19
dr inż. Magdalena Bowszys89 523 41 43
dr inż. Bożena Jaworska89 523 35 95
dr Jarosław Klimczak89 523 34 56
dr Jacek Koszałka89 523 41 89
dr inż. Adam Drzewicki89 524 51 07
dr hab. inż. Krzysztof Kupren89 524 56 04

dr Aneta Omelan

89 523 34 56

dr Grzegorz Bielec89 523 33 88
dr Robert Podstawski89 523 41 67
mgr Joanna Bukowska89 523 34 19
mgr Emil Karpiński89 523 34 19

mgr inż. Katarzyna Czarniakowska

89 523 35 17

dr Julita Kalinowska89 523 44 36

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

dr inż. Mariusz Szmyt

89 524 51 33