STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Projekty realizowane przez WNoŚ

TRAFOON

TRAFOON


Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation

Strona projektu: www.trafoon.eu

Projekt VISLA


System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego (VISLA)

Strona projektu: visla.uwm.edu.pl

Centrum AkwakulturyStrona projektu: www.uwm.edu.pl/bio/bio.php

Centrum Nutri-Bio-Chem


Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego

Strona projektu: www.uwm.edu.pl/cnbc