Projekty realizowane przez WNoŚ

TRAFOON

TRAFOON


Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation

Strona projektu: www.trafoon.eu
Projekt Fish-WILL

Projekt Fish-WILL


("ICHTIOLOGICZNA BIORÓŻNORODNOŚĆ JEZIOR: WYPRACOWANIE MODELU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NA PRZYKŁADZIE ZASOBÓW NATURALNYCH AUTOCHTONICZNEJ SIEI WĘDROWNEJ W JEZIORZE ŁEBSKO (SIEI ŁEBSKIEJ)"

Strona projektu: www.uwm.edu.pl/fish-will

Projekt VISLA


System informacji środowiskowo-przestrzennej jako podstawa do zrównoważonego gospodarowania ekosystemem Zalewu Wiślanego (VISLA)

Strona projektu: visla.uwm.edu.pl

InnovaFish


Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb

Strona projektu: innovafish.pl

SPO Ryby reofilne


Optymalizacja produkcji materiału zarybieniowego karpiowatych ryb reofilnych w warunkach kontrolowanych

Strona projektu: www.uwm.edu.pl/fish/spo

Ryby-SPO


"Innowacyjne techniki oceny biologicznej i ochrony cennych gatunków ryb hodowlanych i raków"

Strona projektu: www.uwm.edu.pl/ryby-spo

Centrum AkwakulturyStrona projektu: www.uwm.edu.pl/bio/bio.php

Centrum Nutri-Bio-Chem


Wyposażenie w sprzęt aparaturowy Centrum nutri-bio-chemicznego

Strona projektu: www.uwm.edu.pl/cnbc