STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Program rozwoju Wydziału Nauk o Środowisku w latach 2013-2020