STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Rada Naukowa Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Decyzja nr 138/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka na okres do 31 grudnia 2021 r.

Rada Naukowa Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:

 • ogólna liczba członków - 26
  w tym:
 • profesorowie zwyczajni - 3
 • profesorowie - 2
 • profesorowie nadzwyczajni - 15
 • adiunkci - 5
 • student doktorant - 1

Skład osobowy Rady Naukowej Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:
prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, prof. zw. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka:
prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła

prof. dr hab. Paweł Brzuzan, prof. zw.
prof. dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. zw.
prof. dr hab. inż. Marcin Dębowski
dr hab. inż. Katarzyna Bernat, prof. UWM
dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, prof. UWM
dr hab. inż. Julita Dunalska, prof. UWM
dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM
dr hab. inż. Iwona Gołaś, prof. UWM
dr hab. inż. Jolanta Grochowska, prof. UWM
dr hab. inż. Zygmunt Gusiatin, prof. UWM
dr hab. inż. Monika Harnisz, prof. UWM
dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. UWM
dr hab. inż. Dorota Kulikowska, prof. UWM
dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM
dr hab. inż. Tomasz Pokój, prof. UWM
dr hab. inż. Joanna Rodziewicz, prof. UWM
dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM
dr hab. inż. Marcin Zieliński, prof. UWM
dr hab. inż. Katarzyna Bułkowska
dr hab. inż. Renata Tandyrak
dr hab. inż. Maciej Woźny
dr hab. inż. Renata Augustyniak
dr inż. Tomasz Jóźwiak
mgr inż. Kamil Bryszewski

Uprawnienia Rady Naukowej Dyscypliny do nadawania stopni naukowych:

 • doktor nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżyniera środowiska, górnictwo i energetyka,
 • doktor habilitowany nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina inżyniera środowiska, górnictwo i energetyka

Terminarz zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeń Rady Naukowej Dyscypliny:

 • 24.10.2019 r. - posiedzenie zwyczajne
 • 31.10.2019 r. - posiedzenie zwyczajne
 • 22.11.2019 r. - posiedzenie zwyczajne
 • 06.12.2019 r. - posiedzenie nadzwyczajne

 

Rozwój naukowy w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Postępowania habilitacyjne:
dr hab. inż. Dorota Pryma Michalska-Hejduk - postępowanie zakończone