STRONA ARCHIWALNA

Od 1.01.2020 roku jesteśmy Wydziałem Geoinżynierii !!!

Rada Dziekańska

RADA DZIEKAŃSKA

Wydziału Nauk o Środowisku

(na podst. §24 ust. 5 Statutu UWM w Olsztynie) 

DZIEKAN/PRZEWODNICZĄCAdr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM
Prodziekan ds. kształcenia i studentówdr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM

Przewodniczący Rady Naukowej

Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz, prof. zw. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

Dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła
Kierownik Katedry Inżynierii Ochrony Wód - Mikrobiologii Środowiskowejdr hab. inż. Jolanta Grochowska, prof. UWM
Przewodniczący Wydziałowego Samorządu Studenckiego Maciej Sikorski
Kierownik dziekanatu mgr inż. Ewa Mocarska-Wojciechowska
Pzedstawiciel ZNP UWMdr hab. inż. Grażyna Furgała-Selezniow, prof. UWM

 

 W posiedzeniach Rady Dziekańskiej mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Dziekana (z głosem doradczym)