Stopień doktora habilitowanego

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Katarzyny Mierzejewskiej - postępowanie zakończone

Dr inż. Katarzyna Mierzejewska  z Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Katarzyna Mierzejewska wskazała Radę Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO:

 • 16.05.2016 r. - Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.
 •  14.06.2016 r. - Rada Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji (sekretarza, recenzenta i członka).
 • 05.09.2016 r. - Centralna Komisja  Do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną
 • 09.11.2016 r. - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej
 • 09.12.2016 r. - Uchwała Rady Wydziału Nauk o Środowisku w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Krzysztof Formicki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 2. sekretarz komisji - dr hab. inż. Iwona Gołaś, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 3. recenzent - prof. dr hab. Mirosław Przybylski – Uniwersytet Łódzki
 4. recenzent - prof. dr hab. Wojciech Piasecki – Uniwersytet Szczeciński
 5. recenzent -  dr hab. inż. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 6. członek komisji – dr hab. Wojciech Dobicki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 7. członek komisji - prof. dr hab. inż. Roman Kujawa -  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Krzysztofa Kuprena - postępowanie zakończone

Dr inż. Krzysztof Kupren z Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Krzysztof Kupren wskazał Radę Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO:

 • 29.04.2016 r. - Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.
 •  14.06.2016 r. - Rada Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji (sekretarza, recenzenta i członka).
 • 05.09.2016 r. - Centralna Komisja  Do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną
 • 16.11.2016 r. - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej
 • 09.12.2016 r. - Uchwała Rady Wydziału Nauk o Środowisku w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ:

 1. przewodnicząca komisji - prof. dr hab. Teresa Ostaszewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 2. sekretarz komisji - dr hab. inż. Bogdan Wziątek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 3. recenzent - prof. dr hab. Krzysztof Formicki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 4. recenzent - prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
 5. recenzent -  dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 6. członek komisji – dr hab. Jan Mazurkiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 7. członek komisji - prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś -  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Postępowanie habilitacyjne dr wet. Piotra Gomułki - postępowanie zakończone

Dr wet. Piotr Gomułka z Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr wet. Piotr Gomułka wskazał Radę Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO:

 • 02.03.2016 r. - Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.
 •  22.04.2016 r. - Rada Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji (sekretarza, recenzenta i członka). 
 • 09.05.2016 r. - Centralna Komisja  Do Spraw Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną
 • 21.06.2016 r. - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej
 • 04.07.2016 r. - Uchwała Rady Wydziału Nauk o Środowisku w sprawie nadania stopnia doktora habilitacyjnego 

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Krzysztof Formicki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 2. sekretarz komisji - dr hab. inż. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 3. recenzent - prof. dr hab. Włodzimierz Popek – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 4. recenzent - prof. dr hab. Andrzej Posyniak – Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 5. recenzent -  dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 6. członek komisji – prof. dr hab. Ryszard Wojda – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 7. członek komisji - prof. dr hab. Małgorzata Witeska -  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Grażyny Marzeny Furgały-Selezniow - postępowanie zakończone

Dr inż. Grażyna Marzena Furgała-Selezniow z Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Grażyna Marzena Furgała-Selezniow wskazała Radę Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO:

 • 05.01.2016 r. - Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.
 •  22.01.2016 r. - Rada Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
 • 26.02.2016 r. - Rada Wydziału Nauk o Środowisku podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji (sekretarza, recenzenta i członka). 
 • 07.03.2016 r. - Centralna Komisja  Do Spraw  Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną  
 • 12.05.2016 r. - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej
 • 14.06.2016 r. - Uchwała Rady Wydziału Nauk o Środowisku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Krzysztof Formicki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 2. sekretarz komisji - dr hab. inż. Iwona Gołaś, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 3. recenzent - prof. dr hab. Elżbieta Brzuska – Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu
 4. recenzent - dr hab. Magdalena Socha – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 5. recenzent - prof. dr hab. Teresa Własow – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 6. członek komisji – dr hab. Katarzyna Dziewulska – Uniwersytet Szczeciński
 7. członek komisji - dr hab. inż. Paweł Poczyczyński, prof. UWM -  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

 

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Jarosława Króla - postępowanie zakończone

Dr inż. Jarosław Król z Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Jarosław Król wskazał Radę Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO:

 • 21.12.2015 r. - Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.
 •  22.01.2016 r. - Rada Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji (sekretarza, recenzenta i członka). 
 • 01.02.2016 r. - Centralna Komisja  Do Spraw  Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną  
 • 01.04.2016 r. - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej
 • 22.04.2016 r. - Uchwała Rady Wydziału Nauk o Środowisku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Krzysztof Formicki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 2. sekretarz komisji - dr hab. inż. Andrzej Skrzypczak, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 3. recenzent - prof. dr hab. Teresa Ostaszewska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 4. recenzent - prof. dr hab. Henryka Dąbrowska – Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni
 5. recenzent - dr hab. inż. Paweł Poczyczyński, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 6. członek komisji – dr hab. Jan Mazurkiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 7. członek komisji - prof. dr hab. inż. Roman Kujawa -  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

 

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Hanny Kalamarz-Kubiak - postępowanie zakończone

Dr inż. Hanna Kalamarz-Kubiak z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rybactwo.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Hanna Kalamarz-Kubiak wskazała Radę Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO:

 • 16.10.2015 r. - Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.
 •  04.12.2015 r. - Rada Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji (sekretarza, recenzenta i członka). 
 • 11.01.2016 r. - Centralna Komisja  Do Spraw  Stopni i Tytułów powołała Komisję Habilitacyjną  
 • 24.03.2016 r. - Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej
 • 22.04.2016 r. - Uchwała Rady Wydziału Nauk o Środowisku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

SKŁAD KOMISJI HABILITACYJNEJ:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Krzysztof Formicki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 2. sekretarz komisji - dr hab. inż. Małgorzata Woźniak, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 3. recenzent - prof. dr hab. Mirosława Sokołowska-Mikołajczyk – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 4. recenzent - prof. dr hab. Teresa Ostaszewska  - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 5. recenzent - dr hab. inż. Piotr Hliwa, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 6. członek komisji - prof. dr hab. Małgorzata Witeska – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 7. członek komisji - prof. dr hab. Paweł Brzuzan, prof. zw. - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

09 maja 2014 r. - dr hab. inż. Bogdan Michał WZIĄTEK (nowy tryb obowiązujący od 2012 r.) - postępowanie zakończone

„Udział w pokarmie kormorana (Phalacrocorax carbo sinensis (L.)) zagrożonych i cennych gospodarczo gatunków ryb w różnych typach żerowisk na obszarze Polski północnej, centralnej i wschodniej"

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Włodzimierz POPEK - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Dr hab. Tomasz Linkowski - Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 • Prof. dr hab. Roman Kujawa - UWM w Olsztynie

wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego - plik PDF
autoreferat - plik PDF
skład Komisji habilitacyjnej - plik PDF
harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego - plik PDF
uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego - plik PDF

18 marca 2011 r. - dr hab. inż. Piotr Władysław HLIWA - postępowanie zakończone

„Elementy biologii rozrodu przedstawicieli obcej inwazyjnej ichtiofauny - babki łysej Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857) i czebaczka amurskiego Psedorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846)"

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Krzysztof Formicki, prof. zw. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Prof. dr hab. Piotr Epler - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • Prof. dr hab. Mirosław Łuczyński, prof. zw. - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

24 czerwca 2010 r. - dr hab. inż. Dorota FOPP-BAYAT - postępowanie zakończone

„Markery genetyczne w akwakulturze ryb jesiotrowatych ze szczególnym uwzględnieniem oceny skuteczności wybranych technik inżynierii genomowej u jesiotra syberyjskiego (Acipenser baeri) i sterleta (Acipenser ruthenus)"

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Teresa Ostaszewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Rajmund Trzebiatowski - Akademia Rolnicza w Szczecinie
 • Prof. dr hab. Krzysztof Goryczko, prof. zw. - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Jan Glogowski, prof. zw. - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2 lipca 2009 r. - dr hab. inż. Andrzej SKRZYPCZAK - postępowanie zakończone

„Zmiany w strukturze eksploatowanej ichtiofauny jezior Polski północno-wschodniej"

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Bohdan Draganik - Morski Instytut Rybacki w Gdyni
 • Prof. dr hab. Janusz Terlecki - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. dr hab. Krzysztof Formicki, prof. zw. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Prof. dr hab. Tadeusz Krzywosz - Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie