Mamcarz Andrzej

Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego
Stanowisko: 
profesor zwyczajny
E-mail: 
Telefon: 
89 523-39-69
Konsultacje: 
ul. Oczapowskiego 5 p. 328 środa 12.00 - 14.00